Co to jest KOWR?

„KOWR to inaczej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Najprościej mówiąc, to dawna agencja, niegdyś Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, później Agencja Nieruchomości Rolnych. Już od wielu lat w polskim prawie i obrocie nieruchomościami towarzyszą ograniczenia. Niegdyś można było kupić bez żadnych pozwoleń i ograniczeń areał ziemi rolnej czy też działki rolnej, który nie przekraczał jednego hektara. Powyżej hektara przysługiwał Skarbowi Państwa prawo pierwokupu.”

Zapraszamy do obejrzenia całości materiału, jaki pojawił się na naszym kanale YouTube.