OFERTA MBN-GS-1102 dzialki / sprzedaz
149 000,00 PLN

3 działki budowlane w gminie Giżycko

Działki w pobliżu 3 jezior
Lokalizacja: Kąp
Powierzchnia: 3543 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 3543 m2
 • Położenie: Pod miastem
 • Typ działki: Rolno budowlana
 • Wymiary działki: 46m x 76m
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd

Dojazd

 • Utwardzony
 • Nieutwardzony

Okolica

 • Jezioro
 • Pola i łąki

Na sprzedaż 3 działki budowlane wśród łąk i pól w pobliżu Giżycka

Działki z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Położone między trzema jeziorkami. Okolica bardzo malownicza, pagórkowata i spokojna.

Opis działek:

 • Działka nr 1: powierzchnia 3543 m2;
 • Działka nr 2: powierzchnia 3360 m2;
 • Działka nr 3: powierzchnia 3381 m2;
 • Kształt działek regularny zbliżony do prostokąta o wymiarach około 46 m x 76 m;
 • Dojazd do działek z drogi asfaltowej i ok. 1200 m drogą gruntową utwardzoną;
 • Działki bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • Teren pofałdowany;
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 80 m;
 • W sąsiedztwie zabudowa letniskowa oraz zagrodowa i jednorodzinna;
 • Przez działki nr 2 i 3 przebiega wodociąg gminny;
 • Rodzaj użytków: RIVa, PsIV;
 • Wzdłuż działek przebiega droga wewnętrzna (do utwardzenia) ok. 95 m;

Na działki wydano decyzję o warunkach zabudowy (2014r) w której ustala się na każdej działce:

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

 • powierzchnia zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 155,0 m2;
 • powierzchnia zabudowy projektowanego budynku gospodarczego – do 45,0 m2;
 • szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 15,0 m2;
 • szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku gospodarczego – do 7,0 m2;
 • maksymalna ilość kondygnacji projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 2 kondygnacji nadziemnych;
 • maksymalna ilość kondygnacji projektowanego budynku gospodarczego – do 2 kondygnacji nadziemnych;
 • maksymalna wysokość od średniego poziomu poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu projektowanego budynku
 • ieszkalnego jednorodzinnego – do 9,0m;
 • maksymalna wysokość od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu projektowanego budynku gospodarczego
 •  do 7,0m;
 • geometria dachu pojedynczego projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni;
 • geometria dachu pojedynczego projektowanego budynku gospodarczego – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 stopni;
 • materiał pokrycia dachu pojedynczego projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dachówka lub blachodachówka;
 • materiał pokrycia dachu pojedynczego projektowanego budynku gospodarczego – dachówka, blacho dachówka, papa lub materiał dachówkopodobny;
 • maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego inwestycją (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy projektowanych sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i sześciu budynków gospodarczych) – 0,06m;
 • minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 70%;
 • przewidywany sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy – zieleń rekreacyjna;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 92/4,

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zapotrzebowanie na energię elektryczną – projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez właściwego gestora sieci elektroenergetycznej;

b) zapotrzebowanie na wodę – z wodociągu gminnego na warunkach zarządcy sieci;

c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych – do szczelnego zbiornika bezodpływowego;

d) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren działki;

e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi;

f) zaopatrzenie na energię cieplną – indywidualne;

g) zaopatrzenie na gaz – nie dotyczy;

h) obsługa komunikacyjna: dostęp do drogi publicznej gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 92/4 poprzez drogę wewnętrzną (działka nr 92/11);

Media:

 • Energia elektryczna: tak, linia podziemna (skrzynka przy działce nr 1);
 • Wodociąg: gminny, tak, przebiega przez działkę nr 2 i 3;
 • Kanalizacja: brak;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak + udział w drodze wewnętrznej;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko, na uboczu miejscowości;
 • ok 400m do jeziora;
 • Giżycko ok. 6km;
 • Jezioro Niegocin ok. 3,5km;
 • W pobliżu: pola uprawne, pojedyncze budynki;
 • Działka położona na kolonii wsi;

CENA: 149.000,00 zł za 1 działkę budowlaną z udziałem w drogach wewnętrznych