OFERTA MBN-GS-980 dzialki / sprzedaz
300 000,00 PLN

Duża działka budowlana koło Giżycka

Malownicza działka w sąsiedztwie lasu
Lokalizacja: Sołdany
Powierzchnia: 4647 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 4647 m2
 • Cena za m2: 64,56 PLN
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane
 • Wymiary działki: 65m x 72m
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd

Dojazd

 • Asfaltowy
 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Pola i łąki

Na sprzedaż działka budowlana wśród łąk i pól, przy lesie w pobliżu Giżycka

Działka z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Okolica bardzo malownicza, cicha i spokojna

 • Powierzchnia: 4647 m2;
 • Kształt: regularny zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 65 m x 72 m;
 • Dojazd do działki z drogi asfaltowej i ok. 360 m drogą gruntową utwardzoną;
 • Działka bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • Teren lekko pofałdowany;
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 50 m;
 • Teren działki nie jest objęty żadną formą ochrony;
 • Możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, w której ustala się budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą;

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

 • powierzchnia zabudowy jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego: od 100 m2 do 250 m2;
 • szerokość elewacji frontowej: od 10 m2 do 25 m2;
 • ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
 • wysokość od średniego poziomu poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu: od 8 m – do 10 m;
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: od 3,5 m do 5,5 m;
 • geometria dachu: dach dwu lub czterospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;
 • materiał pokrycia dachu: dachówka ceramiczna, betonowa, blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu, antracytu i ich odcieniach;
 • kolorystyka elewacji: stosowanie jasnych stonowanych kolorów, takich jak biel, żółty, szary i ich odcieni;
 • wskaźnik wielkości zabudowy (dwóch domów) w stosunku do powierzchni terenu objętego inwestycją: od 2% do 11%;

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

 • zapotrzebowanie na energię elektryczną: przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;
 • zapotrzebowanie na wodę: studnia do poboru wody pitnej, docelowo przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
 • sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych: bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe lub indywidualna oczyszczalnia ścieków;
 • odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo na teren działki;
 • sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 • zaopatrzenie na energię cieplną: indywidualne źródła ciepła oraz instalacja pozyskująca energię cieplną ze źródeł odnawialnych;
 • zaopatrzenie na gaz: nie dotyczy;
 • obsługa komunikacyjna: dostęp do drogi publicznej gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 356;

Media:

 • Energia elektryczna: tak, w pasie drogowym w odległości ok. 85 m;
 • Wodociąg: tak, wodociąg gminny w pasie drogowym w odległości ok. 85 m;
 • Kanalizacja: brak;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak + udział w drodze wewnętrznej;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko, na uboczu miejscowości;
 • Giżycko ok. 8 km;
 • Jezioro Niegocin ok. 9 km;
 • W pobliżu las, łąki, pojedyncze budynki;

Cena: 300.000,00 zł

Istnieje możliwość sprzedaży połowy działki za cenę 160.000,00 zł