OFERTA MBN-GS-962 dzialki / sprzedaz
410 000,00 PLN 390 000,00 PLN

Działka budowlana koło Mrągowa

Działka budowlana w otulinie Mazurskiego Parku Krajobrazowego uzbrojona
Lokalizacja: Krzywe
Powierzchnia: 5445 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 5445 m2
 • Cena za m2: 71,63 PLN
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd

Dojazd

 • Asfaltowy
 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki

Na sprzedaż działka z możliwością zabudowy oraz dostępnym uzbrojeniem położona w gminie Mrągowo.

Atrakcyjna nieruchomość w pobliżu kilku jezior, położona w malowniczym, spokojnym i bezpiecznym miejscu.

 • Powierzchnia: 5445m2;
 • W ewidencji gruntów działka opisana jako grunt rolny;
 • Kształt działki: zbliżony do rombu;
 • Położona pomiędzy dwoma drogami;
 • Długość granicy z drogą asfaltową ok. 95m;
 • Długość granicy z drogą gruntową ok. 76m;
 • Ukształtowanie: pagórkowate;
 • Teren zagospodarowany, ozdobne drzewa i krzewy, altana;
 • Ogrodzenie: tak, siatka na słupkach, brama wjazdowa;
 • Sąsiedztwo: na uboczu wsi, pojedyncze domy oraz łąki, pola i las;
 • Odległość od jeziora: ok. 1700m w linii prostej;
 • Odległość od lasu: ok. 135m w linii prostej;
 • Działka położona na Obszarze Chronionego Krajobrazu (Otulina Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód) oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony (Puszcza Piska – Natura 2000 – dyrektywa ptasia);
 • Na działkę wydano warunki zabudowy;

Fragmenty decyzji:

I. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

II. Rodzaj zabudowy:

1. budynek mieszkalny jednorodzinny – ustalenia:

a) szerokość elewacji frontowej – od 6m do 12m,

b) wysokość głównej kalenicy – od 6,5m do 8,5m,

c) układ połaci dachowych – dwuspadowy,

d) kąt nachylenia dachu – od 30 stopni do 45 stopni,

e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do dolnej krawędzi okapu głównej połaci dachu) – od 2,8m do 4m,

f) kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu terenu – równolegle lub prostopadle.

2. Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni części działki objętej wnioskiem (2900m2) – od 2,4% do 5,1%.

III. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od granicy działki z drogą (gruntową) stanowiącą własność Gminy Mrągowo zlokalizowaną na działce 99 i 98/1 oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1767N (asfaltowej). Pozostałe linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

VI. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) teren objęty wnioskiem posiada dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Mrągowo zlokalizowanej na działce 99 i 98/1 w obrębie Krzywe, gm. Mrągowo

b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie należy uzyskać u zarządcy sieci,

c) odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe lub indywidualnej oczyszczalni ścieków,

e) zaopatrzenie w ciepło – indywidualne systemy ogrzewania budynku, zalecane zastosowanie systemów zapewniających niską emisję zanieczyszczeń,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej. Warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie należy uzyskać u zarządcy sieci,

h) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości.

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, skrzynka przy działce;
 • Woda: tak, wodociąg gminny, przyłącze na działce;
 • Kanalizacja: brak;
 • Dojazd: droga asfaltowa, droga gruntowa;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;

Lokalizacja:

 • Krzywe, gmina Mrągowo;
 • Mrągowo: ok. 4km;
 • Ryn: ok. 30km;
 • Biskupiec: ok. 40km;
 • Giżycko: ok. 50km;
 • Mikołajki: ok. 25km;
 • Olsztyn: ok. 65km;
 • Warszawa: ok. 245km;

Atrakcje okolicy:

 • Zamek Ryn: luksusowy hotel ukryty w średniowiecznym zamku, z bogatym centrum rekreacji (strzelnica, centrum basenowe, sauny, kręgle, kort tenisowy, wypożyczalnię kajaków i innego sprzętu pływającego (przystanie nad jez. Ołów i jez. Ryńskim); www.zamekryn.pl
 • Owczarnia: Muzeum Ziemi Mazurskiej;
 • Poręby: ogólnodostępny tor do kolarstwa górskiego;
 • Mrągowo: miasteczko westernowe, amfiteatr, quady, tor kartingowy, paintball, tor quadowy dla dzieci, Off Road, mini park linowy Tyrolka;
 • Kosewo Górne: farma jeleniowatych, safari;
 • Półwysep Czterech Wiatrów: stacja narciarska 5 tras narciarskich, 3 wyciągi;