OFERTA MBN-GS-853 dzialki / sprzedaz
149 000,00 PLN

Działka budowlana w Rydzewie

2km od portu nad jeziorem Niegocin
Lokalizacja: Rydzewo
Powierzchnia: 3034 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 3034 m2
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior
 • Wymiary działki: 50m x 70m
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Prąd

Dojazd

 • Asfaltowy
 • Utwardzony

Okolica

 • Jezioro
 • Pola i łąki

Na sprzedaż działka o pow. 0,3034ha Rydzewo gmina Miłki

 • Działka budowlana o powierzchni 3034m2;
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Wymiary działki: ok 50 x ok 70 [m];
 • Działka płaska, nie wymaga niwelacji;
 • Od strony asfaltu zasadzono pas brzóz stanowiący doskonały ekran dźwiękochłonny;
 • Teren przeznaczony pod zabudowę bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • Na sąsiedniej działce znajduje się duże rozlewisko oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytek);
 • Działka położona jest na uboczu wsi, wśród pól i łąk;
 • Teren położony poza granicami obszaru chronionego krajobrazu;
 • Nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy dwoma jeziorami: Niegocin i Wojnowo;
 • Jezioro Niegocin: w linii prostej ok. 2000m;
 • We wsi Rydzewo jest działka, która została przeznaczona na plażę i kąpielisko;
 • Jezioro Wojnowo: w linii prostej ok. 2500m;
 • Las: w linii prostej ok 2500m;

Na działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy, przeznaczając nieruchomość pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych, związanych z gospodarstwem rolnym.
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.

Ustalenia szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenu:
Nieprzekraczalna linia zabudowy:

 • Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy min 15m od linii rozgraniczającej drogę gminną zgodnie z załącznikiem graficznym,

Gabaryty i wysokość projektowanej zabudowy:

 • Projektowany budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, o konstrukcji murowanej, wymiary do 14 x 20 [m],
 • Projektowany budynek gospodarczy konstrukcji murowanej, wymiary do 11 x 9 [m],
 • Projektowany budynek gospodarczo – garażowy o konstrukcji drewnianej, wymiary do 11 x 9 [m],

Geometria dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:

 • Kształt dachu zasadniczej bryły budynku mieszkalnego: dwuspadowy równopołaciowy lub wielopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu w granicach od 30st., do 50st., dla budynku gospodarczego: dwuspadowy równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 20st do 50st, budynku gospodarczo-garażowego: dwuspadowy równopołaciowy, kąt nachylenia połaci dachu od 20st do 50st
 • Pokrycie dachowe w/w budynków: dachówka ceramiczna w kolorze ceglastoczerwonym.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

 • Zaopatrzenie w wodę: ze studni o głębokości do 30m;
 • Zaopatrzenie w energię elektryczną: na warunkach określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o., w Białymstoku, Zakład Sieci Ełk;
 • Zaopatrzenie w energię cieplną dla budynku mieszkalnego należy realizować w oparciu o ekologiczne źródła energii;
 • Odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowe w obrębie własnej działki;
 • Odprowadzenie ścieków bytowych: do przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,7m3 na dobę;
 • Wywóz i gromadzenie nieczystości stałych: zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz. 628 ze zm.);
 • Dostęp do drogi publicznej: istniejącym zjazdem do drogi gminnej nr 324;

Uzbrojenie terenu:

 • Prąd: tak, linia energetyczna podziemna w pasie drogowym;
 • Wodociąg: brak;
 • Kanalizacja: brak;
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok 70m (dom w budowie);
 • Dojazd asfalt, następnie ok. 50m drogą gruntową gminną;

Lokalizacja:

 • Działka przylega do drogi asfaltowej;
 • Sąsiedztwo nieruchomości: łąki, pola w uprawie rolnej, pojedyncze siedliska;
 • W linii prostej do jeziora Niegocin jest ok. 2000m;
 • W linii prostej do lasu jest ok 2500m;
 • ok. 15km od Giżycka;
 • ok. 8km od Miłek;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Założona Księga Wieczysta;

Przeznaczono również do sprzedaży sąsiednie działki:

 • działka nr 1 o pow. 3957 m2 w cenie 199.000,00 zł;

 • działka nr 3 o pow. 3769 m2 w cenie 199.000,00 zł;

 • działka nr 4 o pow. 3328 m2 w cenie 199.000,00 zł;