OFERTA MBN-GS-1043 dzialki / sprzedaz
170 000,00 PLN

Działka budowlana na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Działka nad jeziorem Dargin
Lokalizacja: Harsz
Powierzchnia: 949 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 949 m2
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane, W pobliżu jezior

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Oczyszczalnia

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Inne zabudowania

Na sprzedaż
działka budowlana
o pow 949 m2
na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
jezioro Dargin
Harsz, gmina Pozezdrze

Na sprzedaż działka budowlana zlokalizowana nad jeziorem Dargin na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Działka oddalona od jeziora ok 140m w linii prostej. Osiedle położone przy lesie.

Powierzchnia działki 949 m2 (0,0949 ha);
Kształt działki: regularny, zbliżony do prostokąta;
Wymiary działki: 17 x 58m;
Ukształtowanie działki: płaskie;
Odległość do jeziora Dargin w linii prostej – ok. 140 m;
Odległość do lasu w linii prostej – ok. 154 m;
Dojazd drogą gminną;
Sąsiedztwo: jezioro, las, port i camping w Nowym Harszu, działki zabudowane i niezabudowane;

Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
Fragment decyzji o warunkach zabudowy:
3.1. Warunki przestrzenne:
a) dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy
b) parametry zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

 • usytuowanie zabudowy: główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej z działką nr ew. 153/9
 • maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: 4,5 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do okapu głównej połaci dachowej
 • dopuszczalna ilość kondygnacji: 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe
 • maksymalna wysokość budynku: 9,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy
 • dopuszczalne rodzajów dachów dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze
 • nie określa się rodzaju oraz kąta nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie głównej połaci dachowej
 • maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 12,0 m
 • maksymalna powierzchnia zabudowy budynku 100,0 m
 • dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych w przedziale 30 – 45 stopni
 • pokrycie dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym

c) stosunek powierzchni biologicznie czynnej do terenu objętego liniami rozgraniczającymi: min. 60/100
d) obszar ulegający przekształceniu w wyniku realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie może być równy lub nie może przekroczyć 0,5 ha

3.2. Linie zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej wyznaczona w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną wewnętrzną o nr ewid. działki 153/21

Uzbrojenie:

 • Linia energetyczna – doprowadzona do działki (brak skrzynki);
 • Wodociąg: ok. 71 m od działki;
 • Kanalizacja: brak, ekologiczna oczyszczania ścieków;

Stan prawy:

 • pełna własność – tak;
 • założona księga wieczysta: tak;

Lokalizacja:

 • obręb Harsz (kolonia wsi), gmina Pozezdrze;
 • Odległość do Giżycka – ok 12 km;
 • Odległość do Pozezdrza – ok. 8 km;
 • Odległość do Węgorzewa – 14 km;
 • Odległość do Warszawy – 277 km;
 • Odległość do Gdańska – 255 km;
 • Odległość do jeziora Dargin w linii prostej – ok. 140 m;
 • Odległość do lasu w linii prostej – ok. 154 m;
 • Dojazd drogą gminną;
 • Sąsiedztwo: jezioro, las, port i camping w Nowym Harszu, działki zabudowane i niezabudowane;

Cena: 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)