OFERTA MBN-GS-795 dzialki / sprzedaz
130 000,00 PLN

Działki budowlane nad jeziorem Sterławki Małe gm. Giżycko

2 działki budowlane zaledwie 100m od jeziora Dejgunek
Lokalizacja: Sterławki Małe
Powierzchnia: 1604 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1604 m2
 • Cena za m2: 81,05 PLN
 • Dostępne od: Ręki
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior, Budowlane, Z linią brzegową
 • Wymiary działki: 32x50
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Otwarty teren

NA SPRZEDAŻ
2 działki budowlane nad jez. Dejgunek w pobliżu Jeziora Dejguny Sterławki Małe gmina Giżycko

Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1US – teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej
Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury;

Opis:

 • powierzchnia działek:
 • działka o nr geod. 41/15 o pow. 1604m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12; 41/13; 41/30;
 • działka o nr geod. 41/16 o pow. 1603m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12; 41/13; 41/30;
 • kształt:
 • działka o nr geod. 41/15 – zbliżony do prostokąta;
 • działka o nr geod. 41/16 – zbliżony do prostokąta;
 • ukształtowanie: urozmaicone, teren malowniczy, pofałdowany;
 • zadrzewienie: drzewa samosiejne na działkach;

lokalizacja:

 • działka 41/15 położona w odległości ok 95m w linii prostej od jeziora;
 • działka 41/16 położona w odległości ok 130m w linii prostej od jeziora;
 • najbliższe zabudowania: ok 240m w linii prostej;
 • odległość po plaży wiejskiej ok. 500m w linii prostej;

Fragment planu:

§ 15. 1. Ustala się teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku planu – symbolem: 1US
2. Dla terenu o symbolu: 1US – ustala się:
1) Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
a) obsługa komunikacyjna przewidziana jest z planowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 9KDW,
b) potrzeby związane z parkowaniem samochodów należy realizować w wyznaczonych konturach zabudowy, na działkach budowlanych,
c) minimalna szerokość działki budowlanej – zabudowy wolnostojącej: 20 m, bliźniaczej: 12 m (x2), powierzchnia wydzielona pod działkę budowlaną wolnostojącą – minimum 1 000 m2, bliźniaczą – min. 800 m2 (x2), zasady podziału na działki budowlane wskazano na rysunku planu.
d) zaleca się wydzielanie większych powierzchni działek niż określone w pkt c)
e) na każdej działce budowlanej:
– wielkość powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni działki – do 12%
– minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek – 70%
f) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną KDW,
g) na działce o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2, zamiennie dopuszcza się zabudowę usługową turystyczną;
2) Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
a) forma zabudowy – wolnostojąca lub bliźniacza,
b) na każdej działce lokalizować jeden obiekt (wolnostojący lub bliźniaczy), funkcję gospodarczo-garażową łączyć z podstawową bryłą budynku,
c) planowane budynki – parterowe z dachami dwuspadowymi, o kącie nachylenia 35-45°, pokrytymi dachówką w odcieniu ceglasto-czerwonym lub materiałami dachówko podobnymi, długość elewacji frontowych do 16 m, maksymalna wysokość budynków do okapu – 3,5 m; do kalenicy – 9 m,
d) zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych: tynk w jasnych pastelowych kolorach, drewno, kamień, cegła, dachówka ceramiczna,
e) zakazuje się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) Na terenie o symbolu 1US, zaleca się zmniejszenie ilości działek poprzez wydzielanie działek o większej powierzchni, łączenie sąsiednich działek, wskazanych na rysunku planu i w ten sposób na powiększonym terenie realizację jednego obiektu o w/w funkcji, z zachowaniem warunków kształtowania zabudowy określonych w pkt 2.

Uzbrojenie:

 • Woda: w drodze wewnętrznej;
 • Prąd: w sąsiedztwie;
 • Odprowadzanie ścieków: kanalizacja w trakcie prowadzenia;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko;
 • odległość od najbliższego miasta (Giżycko) ok. 12km;
 • do Warszawy ok. 255km;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga Wieczysta: TAK;
 • Do każdej działki nabywamy udział w działkach o numerach geod. 41/12 (dojście do jeziora), o nr geod. 41/13 i 41/30 (drogi wewnętrzne);

CENA: 130.000zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) każda z działek wraz z udziałami.