OFERTA MBN-GS-1019 dzialki / sprzedaz
320 000,00 PLN 298 000,00 PLN

Działka budowlana Jagodne Wielkie

Działka położona 350 m od jeziora Jagodne, pełne uzbrojenie
Lokalizacja: Jagodne Wielkie
Powierzchnia: 2075 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 2075 m2
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior
 • Wymiary działki: 49 m x 42 m
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Asfaltowy
 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro

Na sprzedaż działka budowlana uzbrojona

Jagodne Wielkie gm. Miłki

z widokiem na jezioro Jagodne

Szlak wielkich Jezior Mazurskich

 • Powierzchnia: 2075 m2;
 • Kształt: prostokąt o wymiarach 49 m x 42 m;
 • Działka położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Teren z lekkim nachyleniem w kierunku północno zachodnim;
 • Teren ogrodzony (29 działek budowlanych);
 • Zadrzewienia: brak;
 • Sąsiedztwo: las, jezioro;
 • W linii prostej do jeziora Jagodne (SWJ) 350 m;
 • Odległość od plaży ok. 1500 m;
 • Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • Dojazd: asfalt, następnie wewnętrzna droga żwirowa 220 m;
 • Prąd: przy działce (skrzynka na licznik);
 • Wodociąg: przy działce;
 • Kanalizacja: przy działce;
 • Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego UCHWAŁĄ NR V.25.2015 RADY GMINY MIŁKI z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo działki te posiadają oznaczenie 35MN, US – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej;

Fragmenty z planu:

Dla projektowanej zabudowy w konturach o symbolach: 35MN, US obowiązują następujące ustalenia:

a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi z wyodrębnioną kalenicą,

b) kąty nachylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej: 35o – 45o, innych budynków: 25o – 45o,

c) długość elewacji frontowych budynków – do 20 m,

d) kalenice budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, na działkach przylegających do drogi powiatowej o symbolu KL1, KL2, równoległe do tych dróg, na pozostałych działkach – równoległe do dróg wewnętrznych,

 • Maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 25% terenu inwestycji,
 • Minimalny współczynnik intensywności zabudowy – nie ustala się,
 • Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% terenu inwestycji,

Ustala się:

a) kolorystykę elewacji stonowaną, pastelową, maksimum 3 kolory na jednej elewacji – zastosowanie koloru wyłącznie w sposób odzwierciedlający rozrzeźbienie elewacji budynku oraz do podkreślenia detalu architektonicznego, w wykończeniu elewacji dopuszcza się: cegłę, drewno, kamień,

b) cokoły budynków w odcieniu brązu, szarym oraz z okładzin kamiennych,

c) pokrycie dachów: dachówką w odcieniu ceglasto-czerwonym oraz gontem i strzechą, o ile ustalenia szczegółowe planu nie mówią inaczej; dopuszcza się stosowanie materiałów podobnych do dachówki w kolorze ceglasto-czerwonym do pokryć budynków gospodarczych, garażowych i altan,

d) ujednoliconą kolorystykę pokryć dachowych w granicach działek.

W zakresie lokalizacji ogrodzeń:

a) ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń od strony dróg – do 1,5 m, od pozostałych terenów – do 1,8 m, b) ogrodzenia – wyłącznie ażurowe, z wyłączeniem prefabrykowanych betonowych.

W zakresie lokalizacji nośników reklamy, szyldów i neonów na budynkach:

a) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamy, szyldów lub neonów na budynkach, w miejscach i w sposób nie powodujący ograniczania widoczności terenów komunikacyjnych i innych oznaczeń publicznych, b) nie zezwala się lokalizacji umieszczania nośników reklamy na ogrodzeniach, terenach zieleni, na drzewach,

c) nie zezwala się lokalizacji nośników reklamy ze zmienną ekspozycją obrazu, projekcji świetlnych i elementów ruchomych oraz światła o zmiennym natężeniu i pulsującego.

 • Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie wysokości budynków do 10 m od poziomu terenu do kalenicy oraz urządzeń budowlanych i instalacji – do 12 m, zakwalifikowanych w przepisach budowlanych do  grupy – niskie (N).
 • Dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe tj. usługi nie powodujące przekroczenia standardów jakości środowiska ponad wielkości normatywne określone w przepisach odrębnych.
 • Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych.

Uzbrojenie:

 • Prąd: skrzynka przy działce;
 • Wodociąg: przyłącze przy działce;
 • Kanalizacja: przyłącze przy działce;
 • Dojazd: asfalt, następnie utwardzona, żwirowa droga wewnętrzna ok. 220 m;
 • Ogrodzenie: ogrodzony kompleks 29 działek budowlanych;

Stan prawny:

 • Założona księga wieczysta;
 • Własność gruntu: TAK;

Lokalizacja:

 • Ok. 17 km od Giżycka;
 • Gmina Miłki;
 • Do jeziora Jagodne ok. 350 m;
 • Do lasu: ok. 120 m;

 CENA: 298.000,00 zł

Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Jagodne: powierzchnia jeziora 950 ha, głębokość: 37,4 m, brzegi płaskie, przeważnie porośnięte trzciną, linia brzegowa dobrze rozwinięta z licznymi, wrzynającymi się w ląd zatokami. Przez jezioro prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek. W części południowej dwie duże zatoki, noszące nazwy odrębnych jezior – jez. Szymoneckiego i jez. Górkło. Na jeziorze trzy niewielkie wyspy. Na północy jezioro krótkim przekopem (Kanał Kula) połączone jest z jez. Bocznym.
 • Rydzewo: miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest poewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 – 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI-wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku.
 • W Rydzewie znajduje się poczta, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu.
 • W odległym o kilka kilometrów Bogaczewie istnieje możliwość odpłatnego korzystania z jazdy konnej.
 • W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną.
 • Mikołajki to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska – tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym.