OFERTA MBN-GS-1139 dzialki / sprzedaz
199 000,00 PLN

Działka budowlana o pow. 2275m2 Wrony gmina Giżycko

Działka budowlana o pow. 2275m2 w okolicy jeziora Tajty (Szlak WJM) Wrony gmina Giżycko
Lokalizacja: Wrony
Powierzchnia: 2275 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 2275 m2
 • Dostępne od: Ręki
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane, W pobliżu jezior
 • Wymiary działki: 32X85
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Inne zabudowania

NA SPRZEDAŻ
Działka budowlana o pow. 2275m2 w odległości ok 500m od jez. Tajty oraz 600m od jeziora Kisajno Wrony gmina Giżycko

Przedmiotem sprzedaży jest teren o łącznej powierzchni 2275 na który składają się 2 działki geodezyjne położona we wsi Wrony w kompleksie działek budowlanych objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

Opis:

 • Powierzchnia działki:
  • o nr geod. 13/32 o pow. 1384m2;
  • o nr geod. 13/31 o pow. 891m2;
 • Kształt: prostokąt o wymiarach: 70m x 23m;
 • Ukształtowanie terenu: teren lekko nachylony;
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: tak, drzewa i krzewy samosiewne;

fragment Planu Zagospodarowania Przestrzennego (3MN Tereny budownictwa jednorodzinnego – i 7ZN):

Dla oznaczenia 3MN:
3. Wyznacza się kwartały zabudowy jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 3MN
3.1 Na terenach o których mowa w ust. 3, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) ujednolicenie gabarytów budynków w poszczególnych kwartałach,
2) wysokość budynków nie powinna przekraczać jednej i pół kondygnacji (parter plus poddasze użytkowe), z możliwością podpiwniczenia,
3) dachy dwuspadowe, równopołaciowe, o nachyleniu połaci 45° z tolerancją 10%, pokryte materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwieni i ka-lenicą wskazaną na rysunku planu,
4) możliwość budowy wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie przekraczających jednej kondygnacji, dachy dwuspadowe równopołaciowe o nachyleniu połaci około 30st,
5) dopuszcza się realizację usług publicznych i komercyjnych oraz nieuciążli-wego rzemiosła w projektowanej zabudowie,
6) intensywność zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki.

Dla oznaczenia 7ZN:

7) Ustala się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem 7 ZN,
7.1 Na terenach zieleni nieurządzonej planuje się rekultywację terenu polegającą na zasypaniu wybranego żwirowiska oraz zasadzeniu zieleni wysokiej.
7.2 Uporządkowaniu rowów melioracyjnych i utrzymaniu istniejących drzew.

Dostępne media:

 • Prąd: tak;
 • Woda: tak, na działce;
 • Kanalizacja: tak, na działce;

Sąsiedztwo: las, pola, jezioro, zabudowa jednorodzinna;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga wieczysta: TAK;

Lokalizacja:

 • Jezioro Tajty w linii prostej ok. 500m;
 • Dojazd: asfalt następnie droga wewnętrzna (nie urządzona) i droga gminna (nie urządzona);
 • Ok. 7 km od Giżycka;

Cena: 199.000zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)