OFERTA MBN-GS-953 dzialki / sprzedaz
100 000,00 PLN 80 000,00 PLN

Działka budowlana Trygort

Działka budowlana pod Węgorzewem
Lokalizacja: Trygort
Powierzchnia: 2892 m2

Informacje szczegółowe

  • Powierzchnia: 2892 m2
  • Cena za m2: 27,66 PLN
  • Typ działki: Budowlane
  • Ogrodzenie: Nie

Media

  • Prąd

Dojazd

  • Utwardzony

Okolica

  • Pola i łąki
  • Inne zabudowania
  • Otwarty teren

Na sprzedaż

działka budowlana w Trygorcie

gm. Węgorzewo

Działka zlokalizowana jest w miejscowości Trygort koło Węgorzewa (ok. 5 km). Działka oddalona jest zaledwie 1,5 km (w linii prostej) od północnej części jeziora Mamry (Szlak WJM) zwanej jeziorem „Przystań”.

Na działkę wydana została prawomocna decyzja o warunkach zabudowy.

Powierzchnia działki: 2892m2;

– Ukształtowanie terenu: teren jest płaski i nie wymagający niwelacji;

– Ogrodzenie: brak;

– Sąsiedztwo: w sąsiedztwie są dwa siedliska, działki budowlane, pola i łąki;

– Kształty działek zbliżony jest do trapezu prostokątnego;

– Przeznaczenie działek: na działkę została wydana decyzja o zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Fragment decyzji o warunkach zabudowy:

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji:

…Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy ok. 170m2 oraz szczelnego atestowanego zbiornika na nieczystości ciekłe;

2. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:

Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego

a) Projektować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

b) W projektowaniu należy przyjąć jako nadrzędne nawiązanie pod względem skali i formy architektonicznej do lokalnych cech zabudowy wsi Trygort;

c) Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 9,0m;

d) Geometria dachu – dachy dwuspadowe lub wielospadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35-45st;

e) Do wykończenia elewacji oraz pokrycia dachu należy stosować materiały o kolorystyce i fakturze zharmonizowanej z zabudową wsi Trygort, zaleca się stosowanie tynkó tradycyjnych oraz dachówki ceramicznej w kolorze czerwieni…

5) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) energia elektryczna – z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;

b) zaopatrzenie w wodę – wodociągu na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;

c) kanalizacja sanitarna – do sieci kanalizacji, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie atestowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki – w momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwarunkowo podłączyć obiekt do sieci;

d) kanalizacja deszczowa – powierzchniowy spływ wód opadowych;

e) gaz – nie przewiduje się;

f) telefon – z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci;

g) zaopatrzenie w ciepło – indywidualny system zaopatrzenia w ciepło z wyłączeniem paliw wysokoemisycjnych;

h) odpady stałe – gromadzenie odpadów stałych w typowych pojemnikach umożliwiających segregację, z wywozem przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na składowisko odpadów…

Uzbrojenie terenu:

– Energia elektryczna: w linii prostej ok 60 (linia niskiego napięcia);

– Wodociąg gminny: ok. 211m (przy głównej drodze asfaltowej), można zastosować studnię głębinową;

– Kanalizacja: ok. 190 m, można zastosować szambo lub oczyszczalnie ekologiczną;

– Dojazd drogą asfaltowa a następnie utwardzoną drogą gminną ok. 205 m;

Lokalizacja:

– ok. 5km od Węgorzewa;

– ok. 30km od Giżycka;

– ok. 290km od Warszawy;

– sąsiednie działki: łąki i pola oraz pojedyncze zabudowania;

Stan prawny:

Własność: tak;

Księga Wieczysta: tak;

 

CENA: 100.000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych)

NOWA CENA: 80.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

Atrakcje okolicy:

Jezioro Mamry: powierzchnia 2504,4 ha; maksymalna głębokość 43,8 m; średnia głębokość 11,7m;

W Węgorzewie najcenniejszym zabytkiem jest późnogotycki kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła z początku XVII wieku, niegdyś ewangelicki, a od 1945 roku katolicki;

Ciekawostką hydrotechniczną gminy Węgorzewo jest dwudziesto dwu kilometrowy odcinek Kanału Mazurskiego, którego zadaniem miało być m.in. połączenie okolicznych jezior z Bałtykiem;

Twierdza Boyen: jest przykładem pruskiej budowy fortyfikacyjnej. Znajduje się ona na zachód od Giżycka, na przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno;

W Mamerkach znajdują się rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej;

Piramida w Rapie: Grobowiec rodziny Farenheit. Znajduje się w miejscowości Rapa niedaleko Bań Mazurskich, tuż przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki);

Stańczyki: potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy (31km). Mosty w Stańczykach są najwyższymi na linii i jednymi z najwyższych w Polsce. Długość – 200m i wysokość 36m;