OFERTA MBN-GS-1129 dzialki / sprzedaz
350 000,00 PLN

Działka Budowlana z dostępem do jeziora Tałtowisko

Działka o pow. 1502m2 ze zorganizowaną plażą nad jeziorem Tałtowisko, Rybical gmina Ryn
Lokalizacja: Rybical
Powierzchnia: 1502 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1502 m2
 • Dostępne od: Ręki
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior, Budowlane
 • Wymiary działki: 45x32
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Inne zabudowania
 • Otwarty teren

NA SPRZEDAŻ
Działka budowlana o pow. 1502m2 przy Kanale Tałckim z dostępem do jeziora Tałtowisko gmina Ryn

Przedmiotem sprzedaży jest działka na nowo powstałym kompleksie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zezwalającym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zamiennie zabudowę usługową dla obsługi ruchu turystycznego . Działka oddzielona jest zaledwie 25metrów od Kanału Tałckiego. Od zagospodarowanej plaży na jeziorze Tałtowisko dzieli ją 500metrów zaś od jeziora Tałty ok. 900m (oba jeziora połączone kanałem należą do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich).

Opis nieruchomości:

 • Kształt: prostokąt;
 • Wymiary działki 45m x 32m;
 • Zadrzewienia: brak;
 • Ukształtowanie terenu: teren stosunkowo płaski;
 • Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (objęta symbolami 2UT/MN) i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową dla obsługi ruchu turystycznego;

Fragment planu:

1) OZNACZENIE TERENU 2UT,MN;
2) POWIERZCHNIA 2,9399 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU ZABUDOWA USŁUGOWA DLA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJĄCA I REZYDENCJONALNA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – obowiązują zakazy, ograniczenia i nakazy wg § 4 ust. 1 pkt 1.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – nie ustala się;
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywność zabudowy – od 0,1 do 0,5;
b) powierzchnia zabudowy – do 0,3;
c) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 11 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + poddasze użytkowe;
d) dopuszcza się dla obiektów usługowych wysokość do 20 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze użytkowe
e) rodzaj dachu – stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci głównych 40º – 45º;
f) dla budynków gospodarczych rodzaju dachu nie ustala się;
g) zaleca się stosowanie materiałów charakterystycznych dla architektury mazurskiej, takich jak kamień polny, cegła, drewno; zaleca się wyeksponowanie elementów konstrukcyjnych nawiązujących do tradycyjnego budownictwa mazurskiego;
h) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających ulice, zgodnie z rysunkiem planu; Id: C5A6641E-6334-4F4D-B028-634E6D2D8FD8. Podpisany Strona 5
i) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki; j) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2.
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się.
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ;
a) dojazd poprzez drogę niepubliczną na działce nr 224 (poza planem);
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 1;
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.
9) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO – nie ustala się.
10) INNE ZAPISY:
a) w sąsiedztwie terenu 8WS należy zastosować urządzenie do odbioru ścieków sanitarnych z jednostek pływających.

Media:

 • Prąd: tak;
 • Woda: tak, wodociąg gminny przebiega w drodze wewnętrznej;
 • Kanalizacja: tak, kanalizacja gminna przebiega w drodze wewnętrznej;

Sąsiedztwo:

 • Inne działki budowlane, domy mieszkalne, jezioro, kanał, las;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga wieczysta: TAK;
 • Przy zakupie działki nabywamy również Udział 1/34 w działkach o numerach 101/45 o pow. 804m2 i 101/46 o pow. 1420m2 stanowiące drogi wewnętrzne;
 • Uprawnienie w postaci służebności w działce 118/31 (plaża) – służebność gruntowa na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 118/31 będącą „terenem rekreacyjnym” polegająca na:
  • 1) umożliwieniu przejścia przez część ww. Nieruchomości wskazaną w załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego i rekreacyjnego przebywania osób na tej części,
  • 2) umożliwieniu używania przez czas nieokreślony pomostu pływającego, który zainstalowany zostanie w linii brzegowej jeziora tałtowisko, należącej do „terenu rekreacyjnego” poprzez przejście i przebywanie rekreacyjne na nim osób.

Lokalizacja:

 • zagospodarowana plaża do dyspozycji ok. 500 m;
 • las w odległości ok. 750m od działki;
 • ok. 25 km od Giżycka;
 • ok. 19 km od Mikołajek;
 • ok. 245 km od Warszawy;
 • ok. 245 km o Gdańska;

CENA: 350.0000zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)