OFERTA MBN-GS-1012 dzialki / sprzedaz
115 000,00 PLN

Działki bud nad jeziorem Dejgunek gmina Giżycko

2 działki budowlane Sterławki Małe gmina Giżycko
Lokalizacja: Sterławki Małe
Powierzchnia: 1049 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1049 m2
 • Dostępne od: Ręki
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior, Budowlane
 • Wymiary działki: 23x43
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Jezioro
 • Pola i łąki

Podział terenu

lp. Numer działki Powierznia Cena Dostępność
1 41/19 1001 m2 115 000,00 PLN Dostępna
2 41/20 1049 m2 115 000,00 PLN Dostępna

NA SPRZEDAŻ
2 działki BUDOWLANE nad jez. Dejgunek w pobliżu Jeziora Dejguny, Sterławki Małe gmina Giżycko

Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 3US – teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej
Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury;

Opis:

 • powierzchnia działek:
 • działka o nr geod. 41/19 o pow. 1001m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12; 41/13; 41/30;
 • działka o nr geod. 41/20 o pow. 1049m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12; 41/13; 41/30;
 • kształt:
  • działka o nr geod. 41/19 – zbliżony do prostokąta;
  • działka o nr geod. 41/20 – zbliżony do prostokąta;
 • wymiary:
  • działka o nr geod. 41/19 – ok. 23m x 43m;
  • działka o nr geod. 41/20 – ok. 21m x 47m;
 • ukształtowanie: teren płaski, na wzniesieniu względem jeziora;
 • zadrzewienie: brak, wykonane prace ziemne;
 • lokalizacja:
  • działka 41/19 położona w odległości ok 145m w linii prostej od jeziora;
  • działka 41/20 położona w odległości ok 170m w linii prostej od jeziora;
 • najbliższe zabudowania: ok 50m w linii prostej;
 • odległość od plaży wiejskiej ok. 500m w linii prostej;
  Fragment planu:
  1. Ustala się teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku planu – symbolem: 3US.
  2. Dla terenu o symbolu: 3US – ustala się:
  1) Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
  a) obsługa komunikacyjna przewidziana jest z drogi dojazdowej drogi wewnętrznej o symbolu 9KDW i 10KDW,
  b) potrzeby związane z parkowaniem samochodów należy realizować w wyznaczonych konturach zabudowy rekreacji indywidualnej, na działkach budowlanych,
  c) minimalna szerokość działki budowlanej (w miejscu realizowanego budynku) – zabudowy wolnostojącej: 20 m, bliźniaczej: 24 m, powierzchnia wydzielona pod działkę budowlaną wolnostojącą – minimum 1 000 m2, bliźniaczą – min. 800 m2 (x2),
  d) do powierzchni działek ustala się możliwość włączenia terenu planowanej zieleni izolacyjnej w konturze o symbolu 4ZI,
  e) na każdej działce budowlanej:
  – wielkość powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni działki – do 12%,
  – minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek – 70%,
  f) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową KD i 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną KDW,
  g) zasady podziału na działki budowlane wskazano na rysunku planu;
  2) Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
  a) forma zabudowy – wolnostojąca lub bliźniacza, na każdej działce lokalizować jeden obiekt (wolnostojący lub bliźniaczy), funkcję gospodarczo-garażową łączyć z podstawową bryłą budynku,
  b) planowane budynki – parterowe z dachami dwuspadowymi, o kącie nachylenia 35-45°, pokrytymi dachówką w odcieniu ceglasto-czerwonym lub materiałami dachówko podobnymi, długość elewacji frontowych do 16 m, maksymalna wysokość budynków do okapu – 3,5 m, do kalenicy – 9 m,
  c) zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych: tynk w jasnych pastelowych kolorach, drewno, kamień, cegła, dachówka ceramiczna,
  d) zakazuje się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych;
  3) Na terenie o symbolu 3US, zaleca się zmniejszenie ilości działek poprzez wydzielanie działek o większej powierzchni, łączenie sąsiednich działek, wskazanych na rysunku planu i w ten sposób na powiększonym terenie realizację jednego obiektu o w/w funkcji, z zachowaniem warunków kształtowania zabudowy określonych w pkt 2.

Uzbrojenie:

 • Woda: w drodze wewnętrznej;
 • Prąd: w sąsiedztwie;
 • Odprowadzanie ścieków: kanalizacja w trakcie prowadzenia;

Lokalizacja:

 • Gmina Giżycko;
 • Nad jeziorem Dejgunek w pobliżu jeziora Dejguny;
 • odległość od najbliższego miasta (Giżycko) ok. 12km;
 • do Warszawy ok. 255km;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga Wieczysta: TAK;
 • Do każdej działki nabywamy udział w działkach o numerach geod. 41/12 (dojście do jeziora), o nr geod. 41/13 i 41/30 (drogi wewnętrzne)

CENA: 115.000zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) każda z działek wraz z udziałami.