OFERTA MBN-GS-949 dzialki / sprzedaz
99 000,00 PLN

Działki budowlane koło Giżycka

Działki w cichym i spokojnym miejscu oddalone 4 km od miasta CENA DO NEGOCJACJI
Lokalizacja: Antonowo
Powierzchnia: 1050 m2

Informacje szczegółowe

  • Powierzchnia: 1050 m2
  • Cena za m2: 94,29 PLN
  • Położenie: Pod miastem
  • Typ działki: W pobliżu jezior
  • Wymiary działki: 38m x 28m
  • Ogrodzenie: Nie

Media

  • Prąd

Dojazd

  • Utwardzony

Okolica

  • Pola i łąki

Na sprzedaż 4 działki budowlane Antonowo, gmina Giżycko

Działki zlokalizowane są w pobliżu Giżycka, w otoczeniu ląk i pól, w pobliżu Szlaku Wielkich Jezior;
Powierzchnia:
działka nr 1 – 1050m2;
działka nr 2 – 1134m2;
działka nr 3 – 1051m2;
działka nr 4 – 1000m2;
Kształt działek zbliżony do prostokąta o miarach ok. 28m x 38m;
Ukształtowanie: płaskie, nie wymaga niwelacji;
Zadrzewienia: brak;
Ogrodzenie: brak;
Działki posiadają dostęp do gruntowej drogi gminnej;
Działki położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Działki posiadają prawo zabudowy i objęte są decyzją o warunkach zabudowy;
Teren inwestycji nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;
Fragment decyzji:
funkcja projektowanej zabudowy: mieszkaniowa;
Parametry zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu: w przedziale od 0,1 do 0,17;
powierzchnia biologicznie czynna: zachować minimum 50% powierzchni terenu objętego wnioskiem;
szerokość elewacji frontowej od strony frontu terenu: 12,5m z tolerancją 20%, gdzie front terenu przylega do drogi, z której odbywa się wjazd na działkę;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od średniego poziomu terenu do okapu dachu lub jej gzymsu lub attyki: w przedziale od 4,5 do 6m;
wysokość głównej kalenicy – wypadkowa wynikająca z przyjętego kąta nachylenia połaci dachowych i rozstawu ścian zewnętrznych projektowanego budynku: od 7,0m do 9,0m;
geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;
materiał pokrycia dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu, grafitu lub ich odcieniach;
kolorystyka elewacji: stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni;
główna kalenica zbliżona do równoległej lub prostopadłej w stosunku do frontu terenu inwestycji;
ilość kondygnacji nadziemnych: od 1 do 2;
ilość kondygnacji podziemnych: od 0 do 1;
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowaną instalacją na warunkach zarządcy sieci;
zaopatrzenie w wodę: projektowaną instalacją do projektowanej studni, docelowo przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci;
sposób odprowadzania ścieków gospodarczo – bytowych: do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub indywidualnej oczyszczalni ścieków, gdzie z dniem 09.08.2022r nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego związanego z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci lub szczelny zbiornik bezodpływowy;
zapotrzebowanie w energię cieplną: indywidualne (własna kotłownia);
Uzbrojenie:
Prąd: tak, ok. 50m;
Wodociąg: brak;
Kanalizacja: brak;
Nawierzchnia drogi dojazdowej: asfalt, następnie ok. 800m gruntowa droga gminna;
Najbliższe zabudowania w odległości ok. 200m;
Stan prawny:
Stan prawny: własność;
Księga wieczysta: tak;
Lokalizacja:
Antonowo, gmina Giżycko;
Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, przy spokojnej ulicy na uboczu;
Dojazd asfaltem, następnie ok. 800m gruntowa droga lokalna;
Odległość do sklepu ok. 2,5km;
Do centrum Giżycka ok. 4,5km;
Do jeziora Wojsak ok. 1,5km;
Do jeziora Kisajno ok. 2,5km;
Do plaży oraz portu w Giżycku ok. 5,5km;
Do lasu ok. 1,5km;

CENA: 99.000,00PLN za każdą działkę CENA DO NEGOCJACJI !!!!!!!!!!!!!!!!

Atrakcje w pobliżu:
Most obrotowy na Kanale Łuczańskim z XIX w., jeden z dwóch tego typu mostów w Europie;
Krzyż Brunona – wzniesiony w 1910 r. przez mieszkańców Giżycka żeliwny krzyż upamiętniający prawdopodobne miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.) na wzgórzu nad Niegocinem;
Twierdza Boyen – Giżycko;
Jezioro Kisajno powierzchnia: 1896 ha głębokość maks.-głębokość śred. 25,0 m – 8,4 m sąsiadujące z zachodnimi obrzeżami Giżycka, najbardziej na południe wysunięty zbiornik z kompleksu Mamr. Rozwinięta linia brzegowa, jezioro urozmaicone półwyspami i zatokami oraz 18 wyspami, które są ścisłym rezerwatem ptactwa wodnego. Dobijanie i wstęp na wyspy jest zabroniony. Zbiornik wyraźnie podzielony na część południową, płytszą, z wyspami i obficie zarośniętą oraz północną, głębszą, o mniej rozwiniętej linii brzegowej. Brzegi przeważnie niskie i płaskie. Występują: leszcze, płocie, szczupaki, liny, węgorze i inne;
Jezioro Niegocin powierzchnia: 2600,0 ha głębokość maks.-głębokość śred. 39,7 m – 9,9 m
Jezioro położone na południe od Giżycka, zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo urozmaiconej rzeźbie dna, z licznymi zagłębieniami i płyciznami sródjeziornymi oraz trzema małymi wyspami. Brzegi jeziora przeważnie niskie i płaskie, po pn-zach. stronie występują odcinki wyższych brzegów, miejscami stromych. Pogłowie ryb bardzo urozmaicone, występuje 16 gatunków – przeważają leszcze, płocie, węgorze, sandacze i szczupaki.