OFERTA MBN-GS1026 dzialki / sprzedaz
145 000,00 PLN 139 000,00 PLN

Działka budowlana na półwyspie Kal

200 m do jeziora Święcajty
Lokalizacja: Kal
Powierzchnia: 1159 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1159 m2
 • Położenie: Pod miastem
 • Typ działki: W pobliżu jezior
 • Wymiary działki: 51m x 31 m
 • Ogrodzenie: Nie

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Utwardzony
 • Nieutwardzony

Okolica

 • Jezioro
 • Inne zabudowania

NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA BUDOWLANA NAD JEZIOREM ŚWIĘCAJTY

PÓŁWYSEP KAL – GM. WĘGORZEWO

1. Działka o powierzchni 1159 m2 (nr geod. 84/3);

 • Kształt działki: prostokąt zbliżony do trapezu;
 • Wymiary działki: ok. wzdłuż drogi o nawierzchni utwardzonej 31m x ok. 51 m wzdłuż drogi nieutwardzonej;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, nie wymaga niwelacji;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie działki: nieliczne;
 • Oznaczenie w ewidencji gruntów: RVI;
 • Działka ma dojazd z dwóch stron drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej;
 • Nad działką przebiega linia energetyczna, która wg mpzp będzie przebudowana;
 • Do jeziora: ok. 330 m;
 • Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona pod zabudowę;
 • Oznaczenie w planie: 7ML – tereny zabudowy letniskowej;

CENA: 145.000,00 PLN /słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych/

 

UCHWAŁA NR II/15/2002 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych WĘGORZEWO – JEZIORO ŚWIĘCAJTY

Tereny zabudowy letniskowej.

Z uwagi na wysokie walory krajobrazowe teren w całości objęty jest formą ochrony jako obszar chronionego krajobrazu. W związku z tym projektowane i istniejące zagospodarowanie nie może stanowić dysonansu w krajobrazie. Odnosi się to w szczególności do wyglądu nowych budynków oraz adaptacji istniejących, do zachowania proporcji budynków i rodzaju materiałów budowlanych. Ustala się wysokość budynków na działkach letniskowych i pod zabudowę mieszkaniową do jednej kondygnacji nadziemnej. Projektowaną zabudowę pensjonatową (MP1) należy projektować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych. Obiekty na pozostałych terenach o funkcji usługowej można przyjąć w zależności od zgłoszonego programu od jednej do dwóch kondygnacji. Wszystkie projektowane budynki na wskazanych działkach w planie muszą posiadać dachy umożliwiające krycie dachówką ceramiczną lub cementową. Kolor dachówki powinien posiadać odcień czerwieni. Zaleca się stosowanie dachów dwuspadowych z poddaszem użytkowym o nachyleniu połaci w granicach 35o – 50o i ustawieniu kalenicy równolegle do ulicy. Poziom zerowy budynku nie może przekroczyć 1,5 m a wysokość budynku parterowego nie może przekroczyć 12,0 m liczona od poziomu terenu do kalenicy. Wyklucza się budowę ogrodzeń pełnych murowanych lub betonowych. Wyznaczone w planie działki pod zabudowę letniskową, mieszkaniową jednorodzinną i usług turystycznych lub pensjonatową nie mogą być dzielone wewnętrznie na mniejsze działki. Dopuszcza się natomiast możliwość łączenia działek sąsiednich celem otrzymania jednej większej działki. Ustala się dla zabudowy letniskowej i mieszkalnej intensywność zabudowy, która nie może przekroczyć 10%.

Zaopatrzenie w ciepło Przewiduje się, że zaopatrzenie w ciepło będzie się odbywać w sposób indywidualny z wykluczeniem paliw wysokoemisyjnych ze wskazaniem na gaz przewodowy lub paliwa olejowe.

Na terenie działek budowlanych letniskowych, zabudowy mieszkaniowej i usługowej tam gdzie występuje drzewostan należy bezwzględnie dążyć przy projektowaniu zagospodarowania do jego ochrony. W szczególności dotyczy to dużych pojedynczych drzew lub skupisk zieleni. Każde wycięcie pojedynczego wartościowego drzewa musi poprzedzić wymagane uzyskanie zgody.

Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, w pobliżu;
 • Wodociąg gminny: tak, w pobliżu;
 • Kanalizacja gminna: tak, w pobliżu;

Lokalizacja:

 • Półwysep Kal;
 • Odległość do Węgorzewa: ok. 2 km do centrum;
 • Odległość do jeziora Święcajty w linii prostej: ok. 170 m – 330 m;
 • Odległość od przystani: ok. 180 m;
 • Odległość od dzikiej plaży ok. 250 m;
 • Odległość do urządzonej plaży gminnej ok. 600m;

Sąsiedztwo:

 • Działki o podobnym przeznaczeniu;
 • Zabudowa jednorodzinna, letniskowa;
 • Stacja uzdatniania wody;
 • Tereny plaż i kąpieliska stanowiących dostęp do wód publicznych;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta;