OFERTA MBN-GS-1028 dzialki / sprzedaz
70 000,00 PLN 60 000,00 PLN

Działki budowlane w okolicy Giżycka

Działki w okolicach jeziora Kruklin
Lokalizacja: Pieczonki
Powierzchnia: 1573 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1573 m2
 • Cena za m2: 38,14 PLN
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane, W pobliżu jezior

Media

 • Prąd

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Inne zabudowania
 • Otwarty teren

Podział terenu

lp. Numer działki Powierznia Cena Dostępność
1 184 1557 m2 Zapytaj Rezerwacja
2 183 1558 m2 Zapytaj Rezerwacja
3 185 1557 m2 68 000,00 PLN Dostępna
4 186 1575 m2 60 000,00 PLN Dostępna
5 187 1575 m2 65 000,00 PLN Dostępna
6 188 1577 m2 65 000,00 PLN Dostępna

Na sprzedaż sześć działek budowlanych w okolicach Giżycka i jeziora Kruklin na Mazurach | Pieczonki, gmina Giżycko

Działki budowlane zlokalizowane na kolonii wsi, w spokojnej i malowniczej okolicy.
W odległości ok. 315 od trasy rowerowej oraz w odległości ok. 3,43 km od leśnego kąpieliska nad jeziorem Kruklin.

Na sprzedaż sześć działek budowlanych:

 • dz. nr 183 – 1558 m2 – rezerwacja
 • dz. nr 184 – 1557 m2 – rezerwacja
 • dz. nr 185 – 1557 m2
 • dz. nr 186 – 1575 m2
 • dz. nr 187 – 1575 m2
 • dz. nr 188 – 1577 m2

+ udział w działce drodze 189 o szerokości 8m.

Kształt działek regularny – prostokątny.
Ukształtowanie działek płaskie.
Na działce brak zakrzewienia i zadrzewienia.
W sąsiedztwie działek znajdują się łąki, las, zabudowa siedliskowa, działki budowlane.
Najbliższy dostęp do jeziora jest oddalony ok 3,43 km od działek. Leśne kąpielisko znajduje się nad jeziorem Kruklin.

Na teren wydano decyzję o warunkach zabudowy w 2022 roku na budowę sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie inwestycji.

Fragment z decyzji o warunkach zabudowy:
1. Rodzaj inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
Sposób zagospodarowania terenu: nowa zabudowa mieszkaniowa.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) rodzaj zabudowy – zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna);
c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanych, sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
• wskaźnik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu inwestycyjnego – w przedziale od 0,06 do 0,15;
• powierzchnia biologicznie czynna – zachować min. 50% powierzchni terenu inwestycyjnego objętego wnioskiem;
• szerokość elewacji frontowej od strony frontu terenu tj. od strony nowo projektowanej drogi wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę – 14,5 m +/- tolerancja do 20% dla parametru;
• liczba kondygnacji naziemnych – od 1 do 2;
• liczba kondygnacji podziemnych – od 0 do 1;
• wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od średniego poziomu terenu do okapu dachu ub jej gzymsu lub attyki – w przedziale od 4,0 m do 7,0 m;
• wysokość głównej kalenicy – wypadkowa wynikająca z przyjętego kąta nachylenia połaci dachowych i rozstawu ścian zewnętrznych projektowanego budynku – od 5,0 m do 9,0 m;
• geometria dachu – dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;
• materiał pokrycia dachu – dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu lub antracytowym;
• kolorystyka elewacji – stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni;
• główna kalenica zbliżona do równoległej lub prostopadłej w stosunku do frontu terenu inwestycji;

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;
b) zaopatrzenie na wodę – studnia do poboru wody;
c) sposób odprowadzenia ścieków gospodarczo – bytowych – projektowaną instalacją do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowa oczyszczalnia ścieków;
d) odprowadzenie wód opadowych – na własny nieutwardzony teren;
e) obowiązuje zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości;
f) lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów stałych bytowych – utylizacja odpadów poza terenem inwestycji, odbiór przez firmy koncesjonowane;
g) zaopatrzenie na energię cieplną – indywidualne, instalacja pozyskująca energie cieplną ze źródeł odnawialnych;
h) zapotrzebowanie na gaz – nie dotyczy;
i) obsługa komunikacyjna – dostęp do publicznej drogi powiatowej nr 1736 /dz. 182/ poprzez drogi gminne dz. nr 121/5, 62/4, 72/6, 72/4, 121/4 oraz nowo wydzieloną drogę wewnętrzną.
j) miejsca postojowe – dla budynku należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na terenie działki własnej, wliczając w ten obowiązek miejsca garażowe;

Uzbrojenie:

 • prąd: słup z prądem stoi przy działce nr 183;
 • Woda: z ujęcia własnego – studnia;
 • Kanalizacja – szczelny zbiornik bezodpływowy – szambo lub oczyszczalnia ekologiczna;
 • Gaz: brak;

Stan prawny:

 • Własność – tak;
 • Założona księga wieczysta – tak;

Lokalizacja:

 • wieś Pieczonki, gmina Giżycko
 • działki zlokalizowane poza zwartą zabudową wsi
 • odległość do lasu: ok 980 m (w linii prostej)
 • odległość do jeziora Kruklin: ok. 2,32 km(w linii prostej)
 • odległość do kąpieliska leśnego: ok. 3,43 km
 • Sąsiedztwo: pola, łąki, siedliska i działki budowlane

Ceny ofertowe: UWAGA NOWE CENY:

 • dz. nr 183 – 1558 m2 – 79.000 zł – nowa cena 69.000 zł
 • dz. nr 184 – 1557 m2 – 79.000 zł – nowa cena 69.000 zł
 • dz. nr 185 – 1557 m2 – 78.000 zł – nowa cena 68.000 zł
 • dz. nr 186 – 1575 m2 – 70.000 zł – nowa cena 60.000 zł
 • dz. nr 187 – 1575 m2 – 75.000 zł – nowa cena 65.000 zł
 • dz. nr 188 – 1577 m2 – 75.000 zł – nowa cena 65.000 zł