OFERTA MBN-GS-985 dzialki / sprzedaz
70 000,00 PLN 59 000,00 PLN

Działki budowlane pod lasem

Działki w okolicy trzech jezior: Dobskiego, Kisajna i Dejguny
Lokalizacja: Kamionki
Powierzchnia: 1000 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1000 m2
 • Cena za m2: 59,00 PLN
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior, Budowlane

Media

 • Prąd

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Inne zabudowania
 • Otwarty teren

Podział terenu

lp. Numer działki Powierznia Cena Dostępność
1 600/1 1000 m2 70 000,00 PLN Dostępna
2 600/2 1221 m2 85 470,00 PLN Dostępna
3 600/3 1216 m2 85 120,00 PLN Dostępna
4 600/4 1000 m2 70 000,00 PLN Dostępna

Na sprzedaż
cztery działki budowlane
pod lasem
w okolicy trzech jezior
Kamionki, gmina Giżycko

Działki budowlane zlokalizowane w okolicy trzech jezior: Dobskiego, Kisajno i Bogacko, w tym dwa jeziora należą do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
Najbliższy dostęp do kąpieliska znajduje się nad jeziorem Dejguny w lesie.

Teren w trakcie podziału na 4 działki budowlane i drogę wewnętrzną:

 • dz. nr 600/1 – 1000 m2
 • dz. nr 600/2 – 1221 m2
 • dz. nr 600/3 – 1216 m2
 • dz. nr 600/4 – 1000 m2
 • + udział w działce drodze 600/5 o szerokości 8m.

Kształt działek regularny – prostokątny.
Ukształtowanie działek płaskie.
Na działce brak zakrzewienia i zadrzewienia.
W sąsiedztwie działek znajdują się łąki, las, zabudowa mieszkaniowa i letniskowa, działki budowlane.
Najbliższy dostęp do jeziora jest oddalony ok 1,44 km od działek. Plaża znajduje się nad jeziorem Dejguny w lesie.

Na teren wydano decyzję o warunkach zabudowy w 2022 roku.
Fragment z decyzji o warunkach zabudowy:
1. Rodzaj inwestycji: budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i czterech budynków gospodarczych.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w szczególności w zakresie:
a) funkcja projektowanej zabudowy – mieszkaniowa jednorodzinna;
b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego, pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
• powierzchnia zabudowy w przedziale od 35,0 m2 do 185,0m2;
• szerokość elewacji frontowej w przedziale od 6,0 m do 14,0m;
• ilość kondygnacji – do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe);
• wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – w przedziale od 5,0 m do 10,0 m;
• wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki w przedziale od 3,0 m do 6,0 m;
• geometria dachu – dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;
• materiał pokrycia dachu – dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu lub ich odcieniach;
• kolorystyka elewacji – stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni;
• kierunek kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – dowolny;
c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego, pojedynczego budynku gospodarczego:
• powierzchnia zabudowy w przedziale od 30,0 m2 do 105,0m2;
• szerokość elewacji frontowej w przedziale od 5,0 m do 12,0m;
• ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna (budynek parterowy);
• wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – w przedziale od 4,0 m do 8,0 m;
• wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki w przedziale od 3,0 m do 6,0 m;
• geometria dachu – dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;
• materiał pokrycia dachu – dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu lub ich odcieniach;
• kolorystyka elewacji – stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni;
• kierunek kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – dowolny;
d) w ramach inwestycji budowa drogi wewnętrznej o szerokości 8 m;
f) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:
wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, na którym będzie realizowana inwestycja – w przedziale od 3% do 30%;
nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się (teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
a) zapotrzebowanie na energię elektryczną – przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci
b) zaopatrzenie na wodę – ujęcie własne (studnia) …, docelowo przyłączę do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci
c) sposób odprowadzania ścieków sanitarnych – szczelny zbiornik bezodpływowy, docelowo przyłączę do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci
d) odprowadzenie wód opadowych – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa
e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z lokalnymi przepisami prawa
f) zapotrzebowanie na energię cieplną – indywidualne (własna kotłownia)
g) zaopatrzenie na gaz – indywidualne; „
h) obsługa komunikacyjna dojazd do działek poprzez wewnętrzną drogę gminną oraz nowo wydzieloną drogę wewnętrzną.

Uzbrojenie:

 • prąd: po drugiej stronie drogi gminnej;
 • Woda: z ujęcia własnego – studnia;
 • Kanalizacja – szczelny zbiornik bezodpływowy – szambo;
 • Gaz: brak;

Stan prawny:

 • Własność – tak;
 • Założona księga wieczysta – tak;

Lokalizacja:

 • wieś Kamionki, gmina Giżycko;
 • działki zlokalizowane poza zwartą zabudową wsi;
 • Odległość do Giżycka: ok. 12 km;
 • odległość do lasu: ok. 167 m;
 • odległość do jeziora Dejguny: ok. 1,44 km drogą przez las;
 • odległość do jeziora Dobskiego w linii prostej: ok. 2,35 km;
 • odległość do jeziora Kisajno w linii prostej: ok. 2,5 km;
 • Sąsiedztwo: las, pola, łąki, domy mieszkalne i letniskowe, działki budowlane.

Ceny ofertowe:

 • dz. nr 600/1 – 70.000 zł – NOWA CENA 59.000 zł
 • dz. nr 600/2 – 85.470 zł
 • dz. nr 600/3 – 85.120 zł
 • dz. nr 600/4 – 70.000 zł