OFERTA MBN-GS-855 dzialki / sprzedaz
122 655,00 PLN

Działki budowlane w sąsiedztwie jezior

Działki budowlane w sąsiedztwie jeziora Dgał Wielki i jeziora Dargin szlak WJM
Lokalizacja: Pieczarki
Powierzchnia: 1443 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 1443 m2
 • Cena za m2: 85,00 PLN
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: Budowlane, W pobliżu jezior

Media

 • Woda
 • Prąd

Dojazd

 • Utwardzony

Okolica

 • Jezioro
 • Pola i łąki
 • Inne zabudowania
 • Otwarty teren

Podział terenu

lp. Numer działki Powierznia Cena Dostępność
1 66/7 1443 m2 122 655,00 PLN Dostępna
2 66/9 1470 m2 124 950,00 PLN Dostępna

NA SPRZEDAŻ
Działki budowlane
w sąsiedztwie Jeziora Dgał Wlk.

Oferujemy wyjątkowe miejsce, nieruchomości z wydanymi warunkami zabudowy w sąsiedztwie Jeziora Dgał Wielki (odległość od jeziora – 300m w linii prostej).

Opis działek:
Powierzchnia ok. 1450m2;
Lokalizacja: Gmina Pozezdrze, obręb Pieczarki;
Kształt działek: prostokąt;
Wymiary działki: ok. 29m x 49m;
Ukształtowanie terenu: płaskie na wzniesieniu;
Zadrzewienie: brak zadrzewienia;
Odległość do lasu: 400m w linii prostej od lasu;

Na działki wydano warunki zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
Fragment z decyzji:
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. Uwarunkowania przestrzenne:
a) dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy;
b) parametry zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
usytuowanie zabudowy: główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej z działką o nr ewid. 70;
maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: 4,5m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do okapu głównej połaci dachowej;
dopuszczalna ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się podpiwniczenie budynku;
maksymalna wysokość budynku: 9m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością realizacji naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;
nie określa się rodzaju oraz kąta nachylenia pozostałych dachów stanowiących uzupełnienie głównej połaci dachowej;
maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: 14m;
maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 220m2;
dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: w przedziale od 30 do 45 stopni;
kolorystyka elewacji: dopuszcza się stosowanie materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła oraz tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli;
pokrycie dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastym;
c) stosunek powierzchni biologicznie czynnej do terenu działki: min. 95/100.

2. Linie zabudowy: Nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej: nie wyznacza się dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
(…)

Uzbrojenie terenu:
Prąd: w granicy działki;
Kanalizacja: brak gminnej – odprowadzanie ścieków do szamba lub ekologicznej oczyszczalni (konieczność wybudowania);
Woda: wodociąg gminny – na działce obok;
Sieć telekomunikacyjna: na działce obok;

Lokalizacja:
Gmina Pozezdrze, wieś Pieczarki;
Do Giżycka ok. 10km, do Węgorzewa ok.18km, do Pozezdrza ok.7km;
W bliskim sąsiedztwie jezioro Dgał Wielki (ok. 300m w linii prostej) oraz w nieco dalszym Jezioro Dargin (ok. 2km w linii prostej) szlak WJM;
Odległość do lasu to ok. 400m w linii prostej;
Dojazd drogą utwardzoną lub projektowaną drogą wewnętrzną;

Stan prawny:
Własność: TAK;
Księga Wieczysta: TAK;
Warunki zabudowy: TAK;

Działki w cenach:
działka nr 1: pow. 1443 m2 – 122.655,00 zł ( sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych).
działka nr 2: pow. 1447 m2 – SPRZEDANE
działka nr 3: pow. 1470 m2 – 124.950,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
działka nr 4: pow. 1628 m2 – SPRZEDANE