OFERTA MBN-GS-1118 dzialki / sprzedaz
300 000,00 PLN

Działka budowlana na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Uzbrojona działka przy lesie w Jagodnym Wielkim
Lokalizacja: Jagodne Wielkie
Powierzchnia: 2000 m2

Informacje szczegółowe

 • Powierzchnia: 2000 m2
 • Położenie: Wieś
 • Typ działki: W pobliżu jezior, Budowlane
 • Wymiary działki: 42m x 48m
 • Ogrodzenie: Tak

Media

 • Woda
 • Prąd
 • Kanalizacja

Dojazd

 • Asfaltowy
 • Utwardzony

Okolica

 • Las
 • Jezioro
 • Inne zabudowania

Na sprzedaż działka budowlana uzbrojona, Jagodne Wielkie gm. Miłki

Zielone otoczenie, cisza i spokój to główne atuty tego miejsca. Idealne dla tych, którzy pragną oderwać się od zgiełku miasta i czerpać radość z bliskości natury. Nieruchomość zapewnia dostęp do niezbędnych mediów, takich jak prąd, woda, kanalizacja . Ta oferta to doskonała inwestycja dla osób ceniących sobie bliskość natury oraz prywatność.

Okolica, w której znajduje się działka, oferuje wiele atrakcji. Bliskość Jeziora Jagodne daje możliwość żeglowania, wędkowania oraz uprawiania innych sportów wodnych, zapewniając niezapomniane chwile relaksu i rozrywki dla całej rodziny. Ponadto, w pobliskich lasach można zbierać grzyby oraz spacerować wśród przyrody, ciesząc się pięknem okolicznej przyrody.

 • Powierzchnia ok.: 2000 m2;
 • Kształt i wymiary: prostokąt o wymiarach ok. 42 m x 48 m;
 • W linii prostej do jeziora Jagodne (SWJ) ok. 370 m;
 • Odległość od urządzonej plaży ok. 1000 m;
 • Działka graniczy z lasem;
 • Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • Dojazd: asfalt, droga gruntowa ok. 190 m;
 • Prąd: przy działce;
 • Wodociąg: w działce (przebiega przy granicy z lasem), przyłącze na działce;
 • Kanalizacja: przy działce (po drugiej stronie drogi);
 • Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego UCHWAŁĄ NR V.25.2015 RADY GMINY MIŁKI z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo działka ta posiada oznaczenie 38RM,MN,US i przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej.

Fragment planu zagospodarowania przestrzennego:

§ 46. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 37RM,MN,US, 38RM,MN,US, przeznacza się pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej.

2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1:

1) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w dziale II,

2) zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową, dla której dopuszcza się chów zwierząt jedynie dla potrzeb własnych gospodarstwa,

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na cele mieszkalne jednorodzinne i rekreacji indywidualnej,

4) zakazuje się nowych zjazdów na drogę powiatową,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę powiatową – min. 8 m, od linii

rozgraniczającej drogę dojazdową i drogi wewnętrzne – min. 6 m,

6) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, minimalna szerokość frontu nowej działki budowlanej – 20 m,

7) dla projektowanej zabudowy w konturach o symbolach: 37RM,MN,US, 38RM,MN,US, obowiązują następujące ustalenia:

a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi z wyodrębnioną kalenicą,

b) kąty nachylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych: 35o – 45o , innych budynków: 25o – 45o,

c) kalenice budynków równoległe do przylegających dróg wyższej klasy technicznej,

8) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 25% terenu inwestycji,

9) minimalny współczynnik intensywności zabudowy – 8% terenu inwestycji,

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% terenu inwestycji,

11) mają zastosowanie przepisy dotyczące OChK KWJM,

12) miejsca postojowe dla samochodów – wg wskaźników i zasad zawartych w § 13 ust.5,

13) na terenie o symbolu 38RM,MN,US, znajduje się zabytek archeologiczny, oznaczony graficznie na rysunku planu – stanowisko Jagodne Wielkie nr 1/27, dla którego obowiązują ustalenia §8 ust.4 niniejszej uchwały

Uzbrojenie:

 • Prąd: przy działce;
 • Wodociąg: w działce (przebiega przy granicy z lasem), przyłącze na działce;
 • Kanalizacja: przy działce (po drugiej stronie drogi);
 • Dojazd: asfalt, droga gruntowa ok. 200 m;

Stan prawny:

 • Założona księga wieczysta;
 • Własność gruntu: TAK;

Lokalizacja:

 • Ok. 17,7 km od Giżycka;
 • Gmina Miłki;
 • Do jeziora Jagodne ok. 430 m;
 • Do lasu: ok. 0 m;
 • Sąsiedztwo: las, jezioro Jagodne, szlak WJM, działki zabudowane domami, działki niezabudowane;

CENA: 300.000zł

Atrakcje w regionie:

 • Jezioro Jagodne: powierzchnia: 950 ha; głębokość: 37,4 m; brzegi: płaskie, przeważnie porośnięte trzciną. Linia brzegowa dobrze rozwinięta z licznymi, wrzynającymi się w ląd, zatokami.
 • Miejscowości: Kozin, Jagodne Wielkie, Szymonka, Prażmowo.
 • Żeglarstwo (przez jezioro prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek).
 • W części południowej dwie duże zatoki, noszące nazwy odrębnych jezior – jez. Szymoneckiego i jez. Górkło. Na jeziorze trzy niewielkie wyspy. Na północy jezioro krótkim przekopem (Kanał Kula) połączone jest z jez. Bocznym.
 • Zwiedzanie Giżycka z przewodnikiem (m.in. Twierdza Boyen)
 • Kwatera Hitlera w Gierłoży (możliwość połączenia ze zwiedzaniem Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce)
 • Rezerwat żubrów w Puszczy Boreckiej,
 • Owczarnia – Muzeum Ziemi Mazurskiej.